Pozwolenie budowlane dla obiektu przy ul. Pendleton w miejscowości Los Angeles

no image Dla budynku znajdującego się przy ulicy 11051 Pendleton St w LA zostało wydane pozwolenie z zakresu "HVAC". Współrzędne geograficzne tego budynku to (34 23953, -118 37198). Przyzwolenie zostało wydane z dniem 06/02/2016 przez specjalistę Kcs. Znaleźć go można pod adresem 3010 Old Ranch Parkway Ste 470 w miejscowości Seal Beach, stan CA. Wykonwca ten wydał pozwolenie na podstawie licencji nr 600621, której ważność kończy się wraz z dniem 08/31/2016.

Dla obiektu znajdującego się przy ulicy 1530 Rexford Dr w LA zostało wydane zezwolenie z zakresu "Bldg-New"....