Pozwolenie budowlane dla obiektu przy ulicy Fairfax w miejscowości Los Angeles

no image Dla budynku mieszczącego się przy ulicy 1342 Fairfax Ave w mieście Los Angeles zostało wydane zezwolenie z zakresu "Electrical". Współrzędne geograficzne tego budynku to (34 09565, -118 36135). Przyzwolenie zostało wydane w dniu 04/12/2016 przez wykonawcę J T Construction. Ma on swoją główną siedzibę przy ulicy 866 W Sequoia St w miejscowości San Bernardino, stan CA. Specjalista ten wydał dokument na podstawie licencji o numerze 871971, której ważność kończy się po dniu 02/28/2018.

Współrzędne geograficzne tego obiektu to (34 09493, -118 20687). Przyzwolenie zostało wydane dnia 04/04/2013 przez...